Møteplan Bodø Venstre 2014

Datoer for planlagte Venstreaktiviteter i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bodø Venstre fortsetter den gode tradisjonen med å ha møter mandager før komité og bystyremøtene, der vi avholder styremøter før bystyremøtene og debattmøter før komitémøtene, da sakskartet og nødvendigheten av den politiske debatten er fyldigere til komitémøtene.

Se møtekalenderen online

6. januar — styremøte (forberedelse årsmøte)
27.januar — konstituerende styremøte
10.februar — styremøte
3.mars — dialogmøte
24.mars — styremøte
21.april — dialogmøte
5.mai – styremøte
2.juni – dialogmøte
16.juni – styremøte og sommeravsluttning.

25.august — dialogmøte
8.september — styremøte
13.oktober – dialogmøte
27.oktober — styremøte
24.november — dialogmøte
8.desember — styremøte m/ juleavsluttning.

Andre planlagte hendelser og arrangementer i 2014:
— regionsamling ifm Saltentinget 2014
Arena Bodø, debattforum på Dama Di

Årsmøter:
13.januar — årsmøte Bodø Venstre
15-16-februar — årsmøte Nordland Venstre, event med regionssamling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**