Årsmøte i Trondheim Venstre

Det blir årsmøte i Trondheim Venstre lørdag 18. januar 2014, kl. 12:00- 16:00
Sted: Venstres kontor, Kjøpmannsgate 42, Olavskvartalet.
Alle medlemmer er hjertelig velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Foreløpig dagsorden til årsmøte 18.januar 2014:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
– Styret
– Bystyregruppa
4. Regnskap for 2013
5. Budsjett og kontingent for 2014
6. Valg av styre
7. Valg av revisorer
8. Valg av valgkomite
9. Valg av nominasjonskomite for kommunevalget i 2015
10. Valg av delegasjon til årsmøte i Sør-Trøndelag V
11. Forslag til vedtektsendringer
a. Angående nominasjonskomiteen, fra styret.
b. Angående programkomiteen, fra styret.
12. Andre innsendte forslag/saker fra medlemmene
13. Politiske uttalelser

Årsmeldingen leser du her

Sakspapirene samlet leser du her

Innkalling og sakspapirer er tidligere sendt til alle medlemmer pr e-post eller brev.
Pga miljøhensyn vil vi ikke skriver ut sakspapirer til alle. Derfor bør de som ikke har nettbrett elller pc gi beskjed om at de ønsker papirene skrevet ut – i god tid før møte til Jan Ove Flå ‎[[email protected]]‎

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**