Alstahaug kommune møter venstreleder Trine Skei Grande

Varaordfører i Alstahaug og landsstyremedlem Hanne Nora Nilssen har ordnet et møte mellom Alstahaug kommune og Venstre sentralt. Alstahaug kommune ønsker bl.a. å diskutere utfordringer kommunen har i forbindelse med bosetting av flyktninger. For Venstre vil venstreleder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande delta i tillegg til stortingsrepresentant Andrè Skjellstad i kommunal- og forvaltningskomitèen. Alstahaug kommune stiller med ordfører Bård Anders Langø (A), varaordfører Hanne Nora Nilssen og prosjektleder for Alstahag kommunes arbeid med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Trine Håjen Gretesdotter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**