Invitasjon til årsmøte i Søndre Land Venstre

2013 har vært et spennende valgår for Søndre Land Venstre. Venstre vokser i oppsluttning og interesse lokalt og nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØNDRE LAND VENSTRE

Tid: Torsdag 30. januar kl. 19.00

Sted: Formannskapssalen i Rådhuset

1sSideProg

Foto: H. I. Gamst

Saker:

Åpning og konstituering
Godkjennelse av innkalling og saksliste
Årsmelding
Regnskap
Budsjett for det nye året (eventuelt gi styret fullmakt)
Kontingent
Politiske uttalelser (forslag til uttalelser settes til 7 dager før årsmøtet)
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte
Valg av lokallagsstyre
Valg av revisor
Valg av valgkomite
Annet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**