Skepsis til mobilmast påSkadberg skole

Venstre har ved flere anledninger etterlyst bedre mobildekning på Skadberg samt Myklebust/Jåsund. I dagens Solablad leser vi om at Telenor vurderer å sette opp en mobilmast på Skadberg skole for å bedre dekningen i dette området. Venstre ønsker svært gjerne at mobildekningen bedres, men er skeptiske til å sette opp masten på skolebygget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I Solabladets artikkel i dag skisserer Telenor en løsning hvor mobilmast og teknisk rom enten settes opp på selve skolebygget på Skadberg, eller rett ved siden av. Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, uttrykker i den forbindelse skepsis til etableringen av mobilmast på eller svært nær skolebygget.

Vi har liknende tilfeller tidligere sagt nei til etablering av mobilmaster, og det foreligger meg bekjent ingen argumenter per idag som gjør at denne situasjonen nå har endret seg. Selv om Statens strålevern har endret sin holdning til stråling, foreligger det samtidig mange andre forskningsinstanser som fremdeles peker på faren for helseskader gjennom stråling.

Borgamasten

Foto: Tore RYkkel

Hun stiller spørsmål rundt plasseringen av en evnt antenne og oppfordrer Telenor til å gå i dialog med NetCom med sikte på at de to selskapene kanskje kan benytte en felles antenne? Sola kommune har nå erhvervet Kjerrberget. Kanskje det vil være en mulig plassering av antenner som kan sikre en sårt etterlengtet mobildekning i Skadbergområdet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**