Alternativt budsjett

Venstre og Senterpartiet la fram alternativt budsjett for Tønsberg kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre og Senterpartiet la fra alternativt budsjett under budsjettbehandlingen i desember. Vi ønsker å prioritere:
•Styrke vikarbudsjettet i barnehagene, der vi vet at det er stort sykefravær, og man har underbudsjettert vikarbudsjettet over mange år.
•Etterutdanning for lærere, her foreslår vi å styrke budsjettet med kr 500.000
•Opprettholde ungdommens nettsider. Fra medlemmer i ungdomsrådet har vi fått signaler om at dette lavterskeltilbudet er viktig for ungdommene. Vi har derfor satt av kr 80.000 til Unginfo.
•Venstre har som kjent vært opptatt av klikkbare postlister, og vi setter av kr 500.000 til dette formålet. Demokrati koster!
•Styrke biblioteket med kr 500.000. Nå for tiden er mange opptatt av at man bør ha søndagsåpne butikker. Venstre mener at søndagsåpent bibliotek er en mye viktigere verdi å satse på
•Venstre har satt av kr 300.000 til lag og foreninger, for det er faktisk frivilligheten som bærer kulturen i en fattig kommune

For Venstre er det ikke så viktig å komme ut av ROBEK neste år, selv om det hevdes at vi da vil få mer handlingsrom.

I tillegg forslo Venstre at:
•Bystyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om rekrutteringstilskudd til psykolog til de kommunale helse- og omsorgstjenestene
•Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette et lokalt miljøfond som enkeltindivider i kommunen kan søke midler fra for enøk/miljøtiltak i eget hjem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**