Rom for rom i Tønsberg?

Interpellasjon i bystyret fra Venstres Suzy Haugan.
Ordfører, flere romfolk holder til på parkeringsplassen på Messeområdet. Her bor de i bilene sine, og har ikke tilgang på hverken strøm eller vann på området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På dagen selger de «Folk er Folk»-bladet eller de tigger. Om kvelden og natten oppholder de seg på parkeringsplassen.
Dette livet til 26 mennesker i Tønsberg kommune. Også i kveld og i natt. Slik bor de store deler av året. I Tønsberg. År etter år.

Forholdene i deres hjemland har gjort at de søker «lykken» i Norge — og ønsker å tjene penger som de kan ta med hjem til familiene og barna sine. Det er derfor de her.
Vi i Tønsberg Venstre forstår det slik at romfolket i Tønsberg i utgangspunktet ønsker å jobbe. Men det har vist seg ganske umulig for dem å få jobb.

Vi i Tønsberg Venstre bystyregruppe ønsker å løfte romfolkets situasjon opp i bystyresalen. Hva synes vi? Kan vi synes noe? Hva forteller vi barna våre ved å ikke gjøre noe med denne situasjonen? Kommunen har satt opp et toalett på området. Det er å legge «litt» til rette. Det er å synes «noe». Kunne vi gjort mer?

I Norge er de fleste utrolig heldige — vi har nettverk, skolegang og uendelig med muligheter og rettigheter. Og vi er ikke et forfulgt folk med «dårlig rykte». Selv om vi ikke har noe formell plikt ovenfor romfolket i byen vår — så har vi da en moralsk og humanitær plikt?

Når folk lever i elendige forhold i andre land — da hjelper vi. Her har vi muligheten til å hjelpe folk som bare er 1 km unna. Vi kan ikke lukke øynene — selv om en situasjon er komplisert — eller selv om det fra nasjonal side har vært lite konkrete retningslinjer.

Tønsberg Venstre bystyregruppe mener det er uverdig for Tønsberg at folk lever slik de gjør på denne parkeringsplassen.
Vi ønsker å hjelpe romfolket i Tønsberg. Det de trenger er verdige forhold og muligheten til å tjene penger gjennom arbeid.

I andre kommuner har det det blitt gjennomført arbeidsformidlings-prosjekter, og prosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner som har kunnskap på området.

Vi vil at byens politikere skal ha en mening om romfolket i byen vår. Hva er Tønsberg bystyre villige til å gjøre for romfolkets situasjon? Vi ønsker en diskusjon og en sak.

Vi vet at romfolket i Tønsberg reiser hjem før julaften, og de kommer tilbake på nyåret, i 2014 — grunnlovsjubileets år.

Jeg vil stille følgende spørsmål:
— Vil ordføreren ta initiativ til at romfolket i Tønsberg får mer verdige forhold?
— Vil ordføreren ta initiativ til at det blir forberedt en politisk sak om romfolkets situasjon og mulige løsninger?

Suzy Haugan
Tønsberg Venstre bystyregruppe
09.12.2013

Svar fra ordføreren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**