Årsmelding Aust-Agder Unge Venstre 2013

2013 har vært et innholdsrikt år for Aust-Agder Unge Venstre. Med en spennende skolevalgkamp, deltakelse på Arendalsuka og Unge Venstres landsmøte. Året har alt i alt vært preget av høy aktivitet og en solid medlemsvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Om skoleringer:
Aust-Agder Unge Venstre har i år hatt et stort fokus på valgkamp og arrangerte eget valgkampseminar i Arendal med innledere som Sara Sægrov Ruud, Eva Kvelland og Tord Hustveit. I tillegg har det blitt arrangert Unge Venstre skole trinn 1 og debattskolering.

Unge Venstres Sommerleir:
Medlemmer av Aust-Agder Unge Venstre har møtt på Unge Venstres sommerleir hvor vi sammen med Vest-Agder dannet fotballaget «Agder Angels» og gikk av med seieren i Johan Ludwig Mowinckel Memorial Cup. Medlemmer var også med på et fyldig skoleringstilbud, samt sosiale aktiviteter.

Skolevalgkampen:
Skolevalgkampen ble denne gangen drevet av Aust-Agder Unge Venstre med lite bistand fra Venstre (etter Unge Venstre sitt eget ønske). Fylkesresultatet ble på 5,4 % som var en god framgang fra 2009 valget, men en liten tilbakegang fra 2011 valget. Mange gode enkeltresultater bla: 10 % på Valle Vgs (debattant Aslak Skripeland) og 9,4 % på Arendal Vgs (debattant Jacob Handegard).

Takk til Venstre for lokalhjelp vil da spesielt trekke fram Petter Toldnæs, Sara Sægrov Ruud og Ann Christin Jacob for god hjelp. Takk til debattantene: Jacob Handegard, Aslak Skripeland, Madeleine Ulstein og Jostein Holen. Takk til standteamet: Morteza Salehi, Genver Quirino, Morteza Azimi, Emil Otto Eliassen, Peder Unger Weierholt, Magnus Vågene, Malin Andrea Eriksen og Severin Ingvaldsen
Representasjon i Venstre:
Jacob Handegard har vært 6. kandidat på de identiske stortingslistene til Venstre i Aust-Agder og Vest-Agder. Jacob Handegard møtte på Venstres Landsmøte. Jacob Handegard er vara til Agder Venstre sitt styre. Der lokallag er startet opp har også Unge Venstre faste representanter i lokallagstyrene til Venstre.

Representasjon i lokalpolitikk:
Aslak Skripeland er vara til bystyret i Arendal
Kjetil Nyjordet er vara til bystyre og fylkesting. Nyjordet er også vara til komiteer på fylkes og kommuneplan.

Representasjon i Unge Venstres organer:
På Unge Venstres landsmøte i Oslo fra 25 til 27. oktober møtte Jacob Handegard, Malin Andrea Eriksen og Kjetil Nyjordet som delegater med Anders Hurum og Celina Wien Dragseth som varaer.
Fram til juni møtte Nicolai Staurvik i Unge Venstres landstyre i funksjon av å være fylkesleder. Etter juni har Jacob Handegard møtt i landsstyret på vegne av Aust-Agder Unge Venstre.

Styret i Aust-Agder Unge Venstre
Fra Des 2012- Juni 2013
Nicolai Staurvik, Leder
Jacob Handegard, 1.nestleder
Celina Wien Dragseth, 2.nestleder og Kasserer
Tonje Tønnesen, Sekretær
Nicklas Høilund, Styremedlem
Kjetil Nyjordet, Styremedlem
Magnus Haugemoen Handegard, Styremedlem

Fra juni 2013
Jacob Handegard, leder
Emil Otto Eliassen, politisk nestleder
Nicolai Staurvik, Organisatorisk nestleder
Johan Imhof, Styremedlem
Magnus Haugmoen Handegard, 1.vara
Jostein Holen, 2. vara

Medlemsmasse og lokallag
Medlemsmassen har økt fra 44 til 57 betalende medlemmer i løpet av 2013, en vekst på 29,5 %. Aust-Agder Unge Venstre har 2 lokallag; Arendal ledet av Malin Andrea Eriksen og Grimstad ledet av Kjetil Nyjordet. Lokallagene er preget av positiv innstiling samt høy aktivitet.

Jacob Handegard
leder i Aust-Agder Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**