Invitasjon til årsmøte 2014

Invitasjon til årsmøte for 2014 Nordland Venstre. 15. – 16. februar 2014, SAS Radisson i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lørdag 15. februar kl. 10.00 til søndag 16. februar kl. 14.00

Årsmøtet skal også i år dele ut Nordland Venstres Miljøpris. Begrunnet forslag på priskandidat sendes styret v/ [email protected] seinest 3. februar.

Hovedtemaer for årsmøtet er kommunestruktur, menneskerettigheter og miljø.

Lokallagene velger utsendinger til årsmøtet etter to forhold:

a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved stortingsvalget 2013 i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende inntil 1900: en utsending for hvert påbegynt 250
For overskytende inntil 7900: en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall: en utsending for hvert påbegynt 700.

Medlemstallet beregnes pr 31. desember 2013 og bare betalende medlemmer telles med.

Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

PÅMELDING til årsmøtet sendes til Nordland Venstre, v/Kerstin Ander-Trønsdal, Nygata 63, 8618 Mo i Rana eller per mail til [email protected]. Påmeldingsfrist er 3. februar 2014.

Bruk vedlagte skjema for påmelding og fullmaktsmelding. Legg ved lokallagets årsmelding for 2013. Minner om at lokallagets årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar 2014.

Følgende funksjoner deltar på Nordland Venstre sin regning:
Fylkesstyrets faste medlemmer og innkalte varamedlemmer.
Fylkestingsrepresentanter.
Regionledere.
Valgnemndas leder
Gjester.
Lokallagene dekker utgiftene for sine utsendinger til årsmøtet.

DELTAKERAVGIFTEN ER KR 1 900,- PR. DELTAKER. Dette dekker utgiftene til én overnatting, alle måltider og kaffepauser som er innlagt i programmet og en møteromsandel. Det er lagt inn et lite overskudd til reiseutjevning for de som har lengst og dyrest reisevei. Avgiften betales ved påmelding til Nordland Venstre, bankgiro 4570.11.08543.

Ekstra overnatting (fredag-lørdag) må bestilles og betales av den enkelte. Dere kan bruke Venstres avtalepris. Ta kontakt med Arne Ivar for nærmere informasjon. Alle bes om å velge tidspunkt for ankomst og avreise i forhold til møtestart og -slutt.

UTTALELSER
Forslag til uttalelser og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes fylkesstyret v/[email protected] seinest 3. februar 2014. Innspill etter 3. februar vil ikke bli behandlet men oversendes styret uten årsmøtebehandling.

Lokallagene oppfordres til å spille inn forslag til uttalelser som dreier seg om møtets hovedtemaer: kommunestruktur, menneskerettigheter og miljø. Etter møtet vil styret bruke 3-5 uttalelser i mediautspill for å profilere partiet.

Foreløpig saksliste for årsmøtet:
1. Konstituering. Utdeling av miljøprisen
2. Generell politisk debatt etter innledning,
3. Årsmelding 2013 (styret, fylkestingsgruppa og regionlederne)
4. Regnskap 2013
5. Kontingent for år 2015
6. Innkomne saker
7. Politiske uttalelser
8. Valg av
a. Styremedlemmer, VO-ansvarlig og revisor
b. utsendinger til Venstres landsmøte i 2014

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding. Husk å oppgi epostadresse til deltakerne.

Vennlig hilsen

Arne Ivar Mikalsen Kerstin Ander-Trønsdal
leder sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**