Velkommen til årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte Vestvågøy Venstre

Rådhuset mandag 20.01.2014 kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sak 1/14:

Konstituerende valg:
Valg av møteleder

Valg av møtesekretær

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2/14:

Styrets årsmelding 2013

Sak 3/14:

Årsregnskap 2013

Sak 4/14:

Valg Lokallagsstyre:
Fra vedtektenes § 6. LOKALLAGSÅRSMØTET

Årsmøtet velger et styre med minst 3 medlemmer, hvorav:
– Lokallagsleder
– Én eller to nestledere
– Minst 1 eller to styremedlemmer
– Inntil 5 varamedlemmer

– Revisor
– Delegater til fylkesårsmøte, med vara.

Sak 5/14:

Fastsette lokallagets stats for kontigenten.

Sak 6/14:

Innkommne saker/uttalelser

Innkommne saker til årsmøtet må være inne hos styret senest 31/12-2013.

Forslag til kandidater til styret sendes til leder i valgkomiteen Ann-Kristin Stensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**