Styret

Valgt på årsmøtet 8. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leder: Sindre Westerlund Mork – 916 95 642

Sekretær: Gabriella Grossmann – 918 41 229

Kasserer: Henry Mogstad – 905 37 988

Styremedlemmer:
Joakim Sveli – 997 43 092
John-Arild Bodding – 900 34 535
Torbjørn Sandviken Bøe – 467 49 810 (permisjon til sommeren 2015)

Varamedlemmer:
Johanna Podhorny – 924 27 358 (fast møtende til sommeren 2015)
Ole Peder Kjeldstadli – 975 10 617
Per Vagmo – 936 23 405
Marius Mathisen – 936 36 191

Gruppeleder i bystyret:
Sindre Westerlund Mork – 916 95 642

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**