Årsmelding 2013

Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned årsmeldingen i pdf.

Styret

Styret i Bodø venstre har i årsmeldingsperioden bestått av

Styret i Bodø Venstre 2010

Styret i Bodø Venstre 2010
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Eli Skintveit – leder
Trond Danielsen – nestleder (ba seg fritatt fra juni og ut perioden)
Alexander Kolberg – kasserer
Ida Johnsen – styremedlem
Turid H. Holm – styremedlem
Åshild Opøyen – styremedlem
Terje Cruickshank – vara – studieansvarlig samt sekretær
Per Dalhaug – vara
Bjørg Helene Jenssen – vara
Merete Paulsen – vara

Styret ble konstituert i styremøte 28. januar.

Medlemsstatus 2013

Bodø Venstre har 36 betalende medlemmer i 2013 (mot 42 i 2012)
Dette er en nedgang på 8 medlemmer. Medlemslista viser forøvrig at laget har 27 registrerte medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. Flere av disse er nyinnmeldte høsten 2013. Det forventes kontingent fra og med 2014.

Økonomi –
Ved inngangen til 2014 er lagets økonomi. Viser til egen regnskapssrapport i årsmøtet.

Lagets aktivitet

Bodø Venstre har i 2013 gjennomført 10 styremøter og har på alle møtene behandlet saker som gjelder Nytt siden sist, Økonomi, Medlemsstatus/-oppfølging/-pleie. I de fleste møtene er det også diskutert politiske saker. I tillegg har det vært gjennomført 7 egne dialog- og debattmøter i forkant av bystyre- og komitemøter samt møter med fylkestingsgruppa og fylkesstyret i forbindelse med valgkampplanlegging. Bodø Venstre er regionansvarlig. Det har i 2013 ikke vert avholdt regionsamling.
Vi har fått økt interesse for deltakelse på våre dialogmøter utove høsten. og på FaceBook hadde vi 44 følgere/likes ved utgangen av året.

Valgkamp 2013

Bodø Venstre deltok aktivt i stortingsvalgkampen i samarbeid med Nordland Venstre.
Vi lyktes i noen grad å markere Venstre som “Sykkelpartiet” ved deltakelse i Midnattsolrittet, utdeling av “sykkellapper” og NV sin Sykkelgave til Nattevandrene.
Valgrsultatet viste en fin framgang for Venstre i Bodø. Ved lokalvalg ville det gitt 2 bystyrerepresentanter.
Styret har utarbeidet egen oppsummering av valgkampen. (Vedlegg).

Politikk

Saker som lokallagsstyret har vært særlig opptatt av:
Bodø kommunes økonomi, Bosetting av flyktninger (Økning fra 70 til 90), bruk av Rensåsparken.
I tillegg er posisjonsutfordringer diskutert.

Se ellers årsrapport fra bystyregruppa. (Vedlegg)

Reprsentasjon

Bodø kommune

Terje Cruickshank – bystyret, formannskapet
Ida g. Johnsen – 1. vara bystyret, 1. vara levekårskomiteen
Alexander Kolberg – 2. vara bystyret, 1. vara eldrerådet
Turid H. Holm – 3. vara bystyret
Elise Viksaas – 4. vara bystyret, 5. vara komite for Plan, næring og miljø

Øvrig representasjon

Venstres Landsmøte 2013: Ida G. Johnsen, Terje Cruickshank, Bjørg H. Jenssen
Venstres landskonferranse 2013: Ida G. Johnsen, Børge Einvik
Venstrekvinnelaget Nordland: Ida G. Johnsen, Turid H. Holm

Nordland Venstres årsmøte
Åshild Opøyen
Trond Danielsen
Eli Skintveit møtte som regionleder
(Ida Johnsen og Bjørg H. Jenssen representerte fylkesstyret)

Bodø, 13. januar 2014

Eli Skintveit, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**