Årsmøte i Namsos Venstre onsdag 29.01.14

Sted: Namdalshagen,
Tid: kl. 19.00-21.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

venstre logo

Foto: ukjent

Agenda:
1. Årsmøtesaker
Åpning og konstituering
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling og sakliste
Årsmelding
Årsmelding fra kommunestyregruppa — en orientering fra gruppeleder
Regnskap 2013
Budsjett for 2014
Valg av revisor
Kontingent for 2014
Valg av lokallagsstyre
Valg av lokal valgkomite
2. Valg av delegater til Nord – Trøndelag Venstre sitt årsmøte.

Hjertelig velkommen!

Mvh.
Anne-Kristin T. Johansen
Sekr. Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**