Levanger må satse på næringslivet

Levanger Venstre har gjennom lengre tid arbeidet for å få satt næringslivets vilkår på dagsorden i kommunen. Derfor fremmet Venstre i kommunestyret i desember forslag om at rådmannen skulle legge frem en utredning om industriens rammevilkår i Levanger, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

NHO offentliggjorde nylig resultatene for nærings-NM i 2013. Nærings-NM er en årlig rapport som utarbeides av Telemarksforskning om hvor gode kommunene er på å legge til rette for næringslivet. Rapporten tar hensyn til næringslivet størrelse, nyetableringer, lønnsomhet og vekst i eksisterende bedrifter. Som vanlig når det gjelder næringsliv kommer Levanger dårlig ut, som nummer 15 av 23 kommuner i Nord-Trøndelag og på en 193 plass på landsbasis. Levanger er faktisk aller dårligst blant de fem store kommunene i fylket.

Levanger Venstre har gjennom lengre tid arbeidet for å få satt næringslivets vilkår på dagsorden i kommunen. Derfor fremmet Venstre i kommunestyret i desember forslag om at rådmannen skulle legge frem en utredning om industriens rammevilkår i Levanger. Utredningen skulle inneholde en oversikt over eksisterende industribedrifter i kommunen og hvilke tiltak kommunen kunne gjøre for å bedre rammevilkårene for disse. Næringsmiddelindustriens stilling skulle utredes spesielt og være klar i løpet av 1. halvår 2014.

Dessverre ble forslaget nedstemt med stemmene til AP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Mange snakker om at det er bedre vilkår for bedriftene på Verdal. Dette skyldes nok at det i stor grad er lav næringsinteresse og et dårlig kommunalt næringsklima i Levanger. Det er vanskelig å mobilisere tilstrekkelig engasjement i kommunens politiske miljø for en aktiv og bærekraftig næringsutvikling.

En gjennomgang av og forbedring av rammevilkårene for næringslivet ville styrket eksisterende bedrifter og sikret eksisterende arbeidsplasser i en kommune som har et dårlig renome i forhold til næringsutvikling fra før. Derfor overrasker det meg at verken ordfører Robert Svarva (AP) eller næringspartiet Høyre ikke vil realitetsorientere seg og støtte Venstres forslag om bedringer i rammevilkårene for de som driver næring i Levanger.
Tidligere undersøkelser viser at mange bedrifter mener de kunne sysselsatt flere dersom kommunene gjorde mer for å legge til rette for næringslivet. Derfor er det nødvendig å arbeide med uforminsket styrke for å bedre næringslivets vilkår i Levanger. Bare slik kan vi sikre arbeidsplassene i kommunen og stimulere til vekst i tiden fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**