Styre i Bodø Venstre 2014

Årsmøtet i Bodø Venstre fornyet tilliten til lokallagsleder Eli Skintveit. Også andre styremedlemmer fikk fornyet sin tillit. Merete Paulsen har rykket opp fra varalisten, og ny i styret er Børge Einvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det var et enstemmig vedtak i årsmøtet som valgte styret den 13.januar 2014:
Eli Skintveit gjenvalgt til 2015 som leder
Merete Paulsen gjenvalgt til 2016
Børge Einvik nyvalgt til 2016

Ida Johnsen tidligere valgt til 2015
Alexander Kolberg tidligere valgt til 2015, valgt til kasserer
Turid H. Holm tidligere valgt til 2015

+ i tillegg har Bodø Unge Venstre en styrerepresentant.
+ i tillegg har Venstrekvinnelaget en styrerepresentant.

varamedlemmene er valgt for ett år:
1.vara Terje Cruickshank
2.vara Per Dalhaug
3.vara Geir Martinussen
4.vara Åshild Opøyen

Revisor: Odd Arne Klefstad

Styret konstituerte seg selv på styremøte 27.januar 2013 og fordelte følgende posisjoner:
Til leder for ett år velges Eli Skintveit (valgt av årsmøtet)
Til kasserer for ett år velges Alexander Kolberg (valgt av årsmøtet)
Ida Johnsen, nestleder
Merete Paulsen, miljøpolitisk talsperson
Turid H. Holm, seniorpolitisk talsperson.
Børge Einvik, næringspolitisk talsperson.
Terje Cruickshank, sekretær med ansvar for VO og nettpublisering.

Unge Venstre har fast plass i styret og oppnevner selv representant.
Venstrekvinnelaget har fast plass i styret og oppnevner selv representant.

Styret fungerer som valgkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**