AS-floskelen avsporer debatten om kommunal styring

På lederplass 11. januar fortsetter redaktøren sin kritikk mot ordfører Thor Edquists innsats for bedre demokratisk styring. I dette innlegget forsøker Venstres gruppeleder å pense debatten inn på et mer konstruktivt spor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På lederplass 11. januar fortsetter redaktøren sin kritikk mot ordfører Thor Edquists innsats for bedre demokratisk styring. Selv om også ordføreren har brukt sammenligninger med private selskaper, er redaktørens stadige henvisning til dette som ideal, en avsporing av hva omleggingen egentlig dreier seg om. Henvisningen til AS fra ordførerens side, oppfatter jeg som et eksempel på et klart skille mellom rollene for styrende organer og administrasjonen, der budsjettstyring gjennom rammer er et vesentlig element.

Næringsutvikling

Foto: nn

Dette er faktisk det samme som kommuneloven sier i paragrafene 23 «Administrasjonssjefens oppgaver» og 47 «Årsbudsjettets bindende virkning»
Samtidig er det en del forskjeller. Blant annet har vi som politikere et tydeligere utadvendt ansvar enn styrer i selskaper for konsekvensene av vedtak, som vi fatter, og tiltak, som administrasjonen iverksetter.

I HAs reportasje, fredag, fra ordførerens hospitering i Sarpsborg, siteres nabobyens ordfører slik: «Vi politikere styrer gjennom budsjettbehandling og planarbeid. Der velger vi hvor detaljerte vi skal være.» Videre sier han at det finnes en sikkerhetsventil ved at så vel rådmannen som politikerne kan sette saker på dagsorden ved behov.

Her er det verdt å merke seg to vesentlige poenger. Det ene er at det skal være en grenseoppgang mellom politikk og administrasjon. Det andre er at politikerne alltid vil ha siste ordet i hvor grensene går.

I tillegg til ordførerens initiativ, er behovet for klargjøring av roller påpekt av KS på ROBEK-seminaret sist høst. En rekke av rådmannens saksframlegg og initiativer viser at også hun ønsker avklaringer på fullmakter og ansvarsforhold.

Derfor er det arbeidet som nå pågår i form av fornyelse av kommunens reglement, rådmannens utvikling av ledelse og organisasjon samt kontinuerlig utvikling av samhandling mellom politisk og administrativt nivå,

Geir Helge

Foto: Esteban Reyes

avgjørende for at Halden kommune skal bli effektiv. I den forbindelse, håper jeg at vi, i god tid før neste års budsjettarbeid, kan vedta en struktur for budsjettet som gjenspeiler en hensiktsmessig grenseoppgang mellom styringsrammer og administrativ myndighet.

Jeg ønsker samtidig redaktøren velkommen til å delta i en konstruktiv debatt om hvordan kommunens styringsmodeller kan utvikles. Tar han den utfordringen?

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**