Nytt styre i Bjerke Venstre

13. januar avholdt Bjerke Venstre sitt ordinære årsmøte. Aktiviteten i 2013 ble evaluert og nytt styre for 2014 valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet ble avholdt på Venstres hus, med godt oppmøte. Olav Elvestuen og Espen Ophaug deltok fra Oslo Venstre, og holdt innlegg om aktuelle saker for Oslo fra hhv Stortinget og Bystyret.

Årsmøte Bjerke Venstre 2014, Olav Elvestuen

Foto: Carl Johan Støylen

Årsmøte Bjerke Venstre 2014

Foto: Carl Johan Støylen

Valgkampforberedelser og valgkamp var hovedfokus for styrets arbeid i 2013. Med knappe 10 aktive valgmedarbeidere klarte vi likevel å ha aktive stands de siste 5 helgene før valget, i tillegg til postkasseaksjoner, dørbank og rushtidsaksjoner flere steder i bydelen. Venstre fikk til slutt 6,9% oppslutning i vår bydel, en fremgang både fra forrige stortingsvalg og sist lokalvalg, og et resultat vi er meget fornøyd med. Oppslutningen varierer fra 8,3 % til 3,0% i de ulike valgkretsene, og det er potensiale for å profilere seg mer i enkelte deler av bydelen frem mot lokalvalget.

Årsmøte Bjerke Venstre 2014

Foto: Carl Johan Støylen

Årsmøtet valgte også nytt styre for 2014. Siv-Lise Bendixen Stærk overtar som ny bydelslagsleder, mens Aishah Ahmed fortsetter i styret som styremedlem. Carl Johan Støylen gjør comeback, denne gangen som nestleder, Marianne Støylen rykker opp fra vara til styremedlem og Aud Skaugen kommer inn som nytt styremedlem.

Dermed består det nye styret av:
Leder: Siv-Lise Bendixen Stærk
Nestleder: Carl Johan Støylen
Styremedlemmer: Aishah Ahmed, Aud Skaugen og Marianne Støylen
Varamedlemmer: (1) Haseeb Ahmed, (2) Dag Kristoffer Forsberg, (3) Sissel Støylen og (4) Karl Thomas Tvedt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**