Arkitektonisk uttrykk for nytt rådhus valgt

Kommunen trenger nytt rådhus og har i denne forbindelse utlyst arkitektkonkurranse og kåret en vinner av denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skissene for hvordan det nye rådhuset i Bodø vil komme til å se ut er med dette valgt. Nå igangsettes en prosess for å se på hovedvalget, samt trekke inn noen ideer og visjoner fra de premierte forslagene og sette det hele sammen før bystyret får et endelig resultat som bystyret skal ta stilling til. Til høsten har man trolig en sak til behandling der man skal vedta både reguleringsplan og de endelige kostnadsrammene for det nye rådhuset i Bodø, og hvem vet, kanskje det er skissene til det framtidige rådhuset for Salten-kommunen vi nå ser.

Købehavnbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde vant arkitektkonkurransen

Købehavnbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde vant arkitektkonkurransen “Nye Bodø Rådhus” med sitt ut
Foto: Bodø kommune


Grunnen for at man trenger nytt rådhus er at dagens rådhus ikke tilfredsstiller de krav og vedtekter som gjelder for en arbeidsplass når det gjelder inneklima. Både Herredshuset (gamle Bodin rådhus) og dagens rådhus drives på dispensasjon fra arbeidstilsynet. Arealet er for lite, slik at kommunen leier og eier mange andre kontorlokasjoner for sin administrasjon spredt over store deler av sentrum. I tillegg er planstrukturen og energiforbruket levninger fra en fordunstet tidsalder.

Dette gjør at man i dagens situasjon jobber svært ineffektivt. Derfor vil en renovering av dagens rådhus og banken, samt bygging av et nytt tilleggsbygg på rådhuskvartal tomten vil gi store kostnadseffektive gevinster, miljøgevinster og arbeidsforhold tilpasset dagens krav og forventninger til effektivitet. I sum gir dette et økonomisk bilde der investeringene og driftskostnadene blir mindre enn dagens løsning. Derfor er Bodø Venstre meget positive til planene og vi ønsker å bidra til at planene blir realisert. Bodø Venstre opplever det arkitektoniske uttrykket som juryen valgte som et positivt urbant uttrykk som passer til kvartalet og gir et positivt og verdig løft for kvartalet og de historiske omkringliggende bygningene.

Bodø Venstre vil jobbe for at man velger klimariktige løsninger og materialer i den endelige løsningen, at universelle løsninger preger bygget, samt at det bygges mange flere parkeringsplasser — for sykler!

For de som vil følge prosessen videre har kommunen opprettet en egen webside som oppdateres jevnlig radhus.bodo.kommune.no

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**