Barnetrygd og sosialhjelp

Uttalelse fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

barnehagebarn

Foto: www.rodekors.no

De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom, inkludert barnefattigdom, vil på lang sikt være en god, sosialt utjevnende offentlig skole og et åpent arbeidsliv med plass til alle. Noen vil alltid falle utenfor, permanent eller midlertidig.

Samfunnet bør ta et ekstra ansvar for at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier blir inkludert på så mange arenaer som mulig.

Det er forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder satsene for sosialhjelp og om kontantstøtte og barnetrygd regnes inn i inntektsgrunnlaget. Forskning viser at lave sosialhjelpssatser gir flere langtidsbrukere, mens høye sosialhjelpssatser får folk videre i livet.

I første omgang vil Moss Venstre jobbe for å holde barnetrygda utenfor dagens veiledende sosialhjelpssatser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**