– Får ikke endre pressestøtten uten oss

Regjeringen sendte før jul ut forslag om endringer i pressestøtten på høring og fristen for høringen var denne uken. — Venstre vil sikre en bredde og et mangfold av aviser i Norge, og regjeringen får ikke endre pressestøtten uten oss, understreker Terje Breivik, finanspolitisk talsmann for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre og Krf avgjør
Venstre reagerer på at regjeringen legger opp til endringer uten å ha støtte for dette i Stortinget.

— Regjeringen kan ikke gjøre endringer i pressestøtten uten å konsultere oss. Da gjør de opp regning uten vert, sier Terje Breivik.

I budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene står det svart på hvitt at «Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten».

Terje Breivik

Foto: Bård Ek

— Pressestøtten er en del av budsjettforliket og regjeringen må tilbake til Stortinget om de
vil gjøre endringer, sier Terje Breivik.

Mediepolitikk fra Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017 punktvis:
Venstre vil:
•Sikre mangfold og konkurranse ved å avvikle medieeierskapsloven som regulerer norske medier særskilt, og la konkurranselovgivningen regulere mediemarkedet.
•Målrette produksjonsstøtten og gjøre både den og momssatsene teknologinøytrale, slik at medier har lik, lav momssats.
•Sette tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte.
•Ha en medieansvarslov med et særlig strafferettslig ansvar for redaktøren, absolutt kildevern og forbud mot etterforskning i kildevernsaker.
•Sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i det digitale bakkenettet og i kabelnettet.

Les mer om Venstres mediepolitikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**