Ny kurs for Nittedal i budsjett 2014

I handlingsplan og budsjett 2014 omsetter vi våre visjoner for Nittedal i praktisk handling. Bygging av kulturhus i nye Nittedal sentrum er et første og viktig steg for å gjennomføre sentrumsplanen, uttaler varaordfører Inge Solli i et leserinnlegg i Varingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre gikk i 2011 til valg på en ny kurs for Nittedal. Vi visste at kommunen allerede leverer gode kommunale tjenester, men vi ville skape et enda bedre Nittedal der nærheten til marka og det grønne landbrukslandskapet skulle kombineres med flere gode møteplasser for innbyggerne våre.

Inge Solli, Venstre

Inge Solli, Venstre

Fra visjoner til praktisk handling
I handlingsplan og budsjett 2014 omsetter vi våre visjoner for Nittedal i praktisk handling. Bygging av kulturhus i nye Nittedal sentrum er et første og viktig steg for å gjennomføre sentrumsplanen. Kulturhuset skal være et flerbrukshus med kultursal, bibliotek, kulturskole og ungdomslokaler. Det vil bli flere boliger og butikker, park, utesteder, kollektivterminal og andre tilbud i sentrum som i lengre tid har vært etterspurt av innbyggerne.
Vi vil utvikle nye Nittedal sentrum som et regionalt kollektivknutepunkt med gode stedskvaliteter. Dette skal være til glede for innbyggerne i Nittedal, men er også i tråd med føringene fra det pågående plansamarbeidet for areal og transport i Oslo og Akershus.

Utvikling av nittedalssamfunnet
Som resten av regionen, vil også Nittedal vokse i årene som kommer. Det skal legges til rette for god styring, kontrollert vekst og bygging av nødvendig infrastruktur. Det er viktig at kommunen tar en ledende rolle i utviklingen slik at bygda blir slik vi vil at den skal være; et godt sted å vokse opp og leve innholdsrike liv. Vi skal ha et helhetlig blikk på å videreutvikle lokalsamfunnet vårt, og dette skal ligge til grunn for kommuneplan, sentrumsutvikling, samferdselsløsninger og etterbruk av Glittre.

Her kan du lese hele inlegget i Varingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**