Velkommen til årsmøte 2014

Nå er det midt i julestria for oss alle, med en vindfull og våt jul her i byen. Midt i denne stria sendes innkalling til årsmøte ut, dette fordi det skal sendes ut innkalling senest to uker før møtet avholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sted: Personalrommet på Lundehaugen ungdomsskole. Adresse Haugen 12, 4323 Sandnes
Tidspunkt: 7. januar klokken 18.00
Litt av innholdet:
– politisk regnskap
– valg av nytt styre
– valg av delegater til fylkesårsmøtet i Egersund
– oppsummering av året

Håper vi ser flest mulig av dere!

Vi har også sagt at det skal avholdes et medlemsmøte / temamøte om emnet asyl og innvandring. Dette var først planlagt gjennomført i desember, men ble, av praktiske årsaker, utsatt til neste år. Da satser vi friskt og håper på en god temakveld med vår egen Knut O. Eldhuset som innleder om dette emnet.

Styret i Sandnes Venstre vil gjerne benytte anledningen til å takke de som har stilt på møter, stand og selvsagt alle som har bidratt med å stemme Venstre ved et stortingsvalg som er det beste på veldig lenge!

Til sist vil styret i Sandnes Venstre benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og samtidig si takk for det gamle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**