Andreas Sandvik gjenvalgt som leder for lokallaget

Kaffebrenneriet Patrick Volckmar museumskafé var rammen for Kristiansund Venstre sitt årsmøte 2014 som ble avholdt 16.januar. Andreas Sandvik ble gjenvalgt som lokallagsleder. Gjenvalg også av styre og øvrige verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det var møtt frem 10 medlemmer.

Alle valg var enstemmige:

Leder: Andreas Sandvik, gjenvalg, 1 år.

Styremedlemmer Oddbjørn Reiten og Toivo Brennløkken, gjenvalg, 2 år
(Styremedlemmer ikke på valg: Tord Nygård, Odd W Williamsen (sekretær og VO-leder) og Øystein Sandvik, Asgeir Hansen,(kasserer), alle har 1 år igjen.)

Varamedlemmer: Gunn F Johannessen, Johanne Haga, Kjell Laugtug og Håvard Utheim, alle gjenvalgt for 1 år

Bystyregruppas leder Ragnhild Helseth tiltrer styret. Hun er også web-ansvarlig.

Valgkomité: Bjørn Eeg og Elisabeth Fahsing, 1 år, gjenvalg

Revisor: Gunnar Fladseth, gjenvalg 1 år

Utsendinger til fylkesårsmøtet 25.-26.1.: Ragnhild, Odd (lørdag), Andreas, Øystein (søndag), Toivo (søndag), styret supplerer.

Etter at årsmøtesaker var banket, ble det debatt. Interessant og god debatt om mange aktuelle politiske spørsmål. Her nevnes El-biler og bompenger, kommunehelsetjeneste, Idrettsplassen i Clausenengen og Atlanten Idrettspark, næringsutvikling som møter fremtiden, menneskerettigheter. Årsmøtet ønsker at temaene blir tatt opp på medlemsmøter utover året. Menneskerettigheter skal være tema på fylkesårsmøtet og Venstres landsmøte 2014.

Årsmelding for 2013 og referat fra årsmøte 2014 blir lagt ut på nettsida i øvre venstre spalte.

 Årsmøte 2014 Kristiansund Venstre

Årsmøte 2014 Kristiansund Venstre
Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**