Eiendomsskatt i Moss

Uttalelse fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Penger

Foto: hl

I følge samarbeidsavtalen mellom V, Krf, H og Frp skal eiendomsskatten reduseres årlig. Dette punktet har fått mye oppmerksomhet i arbeidene med budsjettet. I innledningen til samarbeidsavtalen står det følgende forutsetning for samarbeidet: "Et viktig mål er å bedre kommunens økonomiske handlefrihet. Fondsoppbygging for å møte fremtidige behov er avgjørende."

Moss Venstres årsmøte mener det er mer riktig å fristille kravet om en generell redusert eiendomsskatt og i større grad gjennomføre de andre målene i den politiske samarbeidsavtalen. Vi er likevel stolte av å ha bidratt til at de med lavest inntekt får unntak fra eiendomsskatt.

Opprinnelig var det tenkt at eiendomsskatten skulle brukes til investeringer og eventuelt avdrag på lån knyttet til dette. Venstre vil derfor ikke at eiendomsskatten skal gå til driftskostnader i kommunen. Vi vil heller at eiendomsskatten blir brukt målrettet på investeringer. Samtidig som vi har stor gjeld, står kommunen de nærmeste årene foran store investeringer som regionalt kulturhus, ny svømmehall på Kambo, ny skole med idrettsanlegg på Jeløy og bofelleskap for demente.

Styringspartiene i Moss har en god samarbeidsavtale. Den har som langsiktig mål å bedre hvordan Moss kommune drives. Innbyggerne har krav på å vite at deres penger blir brukt slik at det gir mest mulig tilbake til samfunnet.

Venstre mener derfor at det i kommunens langsiktige handlingsplan og årlige budsjett, i større grad må bygges opp fond for å romme de investeringer som kommer. God kommuneøkonomi er å prioritere de viktige sakene for framtida og ha kontroll på hvordan innbyggernes skattepenger brukes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**