Maria Serafia Fjellstad fortsetter som leder av Harstad Venstre

Harstad Venstre har i dag hatt et godt årsmøte; fra dypdykk i næringspolitikk til generelle årsmøtesaker. Den positive medlemsutviklingen ble markert, så også en god synlighet det siste året. Årsmøtet valgte idag nytt styre; hvor Maria Serafia Fjellstad fortsetter som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

Maria Serafia Fjellstad går nå inn i sitt tredje år som leder av Harstad Venstre. Hun er til daglig lege ved medisinsk avdeling UNN Harstad og kommunestyrerepresentant for Venstre i Harstad. Maria Serafia Fjellstad har sin politiske vugge i studentpolitikken i Trondheim; hvor hun også var tillitsvalgt på heltid som leder av Studenttinget NTNU i 2004. Hun var deretter konsernstyremedlem og senere konsernstyreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim. Videre var hun også studentrepresentant i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fram til 2009. Etter hun kom tilbake til Harstad etter endt studenttilværelse har hun engasjert seg mer i partipolitikken, og blant annet vært med i Venstres Velferdsutvalg fram mot Landsmøtet i 2012. Maria Serafia omtaler seg ofte som et svært ideologisk Venstremedlem; som ofte vender tilbake til utgangspunktet: det sosialliberale – sammenhengen mellom friheten for den enkelte og ansvaret for hverandre.

Styre i Harstad Venstre

Foto: Mathias Bonnier

Med seg i styret får hun:
Nestleder: Trond Ingebrigtsen
Kasserer: Torill Bille
Sekretær: Lena Bratsberg
Styremedlem Bjørge Eilertsen
Styremedlem (leder UV): Marius Brun Hansen
Varamedlemmer: Helga Kaarbø, Jan Fjellstad og Kent Åke Jenssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**