Årsmøte i Arendal Venstre 27. januar

Det kalles herved inn til årsmøte i Arendal Venstre mandag 27. januar kl. 19:00 i Arendal Kultur og rådhus (andre etasje).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dagsorden blir som følger:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2 Valg av møteleder og sekretær

3 Årsmelding 2013

4 Regnskap og revisjonsrapport 2013

5 Arbeidsplan 2014

6 Budsjett 2014

7 Lokallagskontingent 2015

8 Resolusjoner

9 Valg

10 Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**