Høyre svikter Skogn

Partiet Høyre vil forsere arbeidet med å få på plass en godsterminal i Trondheimsområdet så fort det lar seg gjøre, skriver Adresseavisen tirsdag 14. januar. Plassering av terminalen kommer senere, men partiet Høyre har for lengst signalisert at ny terminal bør komme sør for Trondheim ifølge stortingsrepresentant Linda H. Helleland, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Nord-Trøndelag Venstre har gjennom lengre tid arbeidet for å få det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge lagt til Skogn. Derfor fremmet Venstre i fylkestinget i februar 2012 forslag om at Skogn skulle utredes som det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge. Et helhetlig logistikknutepunkt lokalisert til Skogn vil være viktig for hele Nord-Trøndelag, og vil gjøre det mulig å få minst 1000 nye arbeidsplasser til fylket.
Dessverre har det vært lite entusiasme for et slikt prosjekt i fylkestinget i Nord-Trøndelag, og det er liten politisk interesse for å få på plass en slik løsning for fylkets største havneområde. Selv synes jeg det er direkte oppsiktsvekkende at Høyres fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, ikke har støttet og arbeidet for dette alternativet.
Skogn er allerede en av Trondheimsfjordens største havner. Sammen med en opprusting av Meråkerbanen og Trønderbanen og utbygging av ny E6 vil et logistikknutepunkt på Skogn med mange nye arbeidsplasser bli en skikkelig vitamininnsprøyting for en kraftig næringssatsing på Innherred.
Venstres forslag ville gitt et betydelig antall nye arbeidsplasser og sikret eksisterende arbeidsplasser. Det er positivt at man ønsker fortgang i saken, men Hellelands utspill hvor Høyre går inn for en ny godsterminal sør for Trondheim, sammen med Høyre i Nord-Trøndelag sin avvisning av Skognprosjektet i fylkestinget i 2012, er noe av det siste et næringsfattig fylke som Nord-Trøndelag trenger. Venstres forslag ville derimot sikret vekst og bosetting i fylket i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**