Kommentar: Universitetsmeldingen

Arbeidet med universitetsmeldingen kom fordi Stavanger kommune og regionen trenger en helhetlig plan for hvordan å utvikle seg til å bli en attraktiv universitetsby. Vi er nå i sluttprosessen av denne meldingen som skal opp til endelig behandling i bystyret mandag 27 januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Forskning, universitet
Universitetssykehuset Stavanger

Foto: SUS

Studenter, høgskole, universitet, studier

Arbeidet med universitetsmeldingen har vært en glede å følge for alle med Venstre-øyne. Stavanger kommune har gått svært offensivt og grundig til verks i arbeidet og fortjener all mulig ros. Studentene og universitets interesser har vært sterkt i fokus hele tiden, samtidig som at byutviklingsperspektivet har vært sentralt. Høringsrundene har også vært gode og veldig givende og ikke minst brede, her har man inkludert alle fra SUS til næringsforeningen og Matens Hus.

Bystyregruppen trekker frem tre punkter som svært viktige i denne meldingen.

1. Samlokalisering av SUS og UiS:
Både ledelsen ved SUS og UiS samt de øvrige aktørene på universitetsområdet ser på det som grunnleggende positivt og svært viktig å få flyttet SUS til universitetsområdet. Dette er Venstre svært glad da for siden vi i fjor høst gikk ut og flagget at vi ønsker å få SUS til universitetsområdet. I et langsiktig perspektiv er dette det beste for regionen, og legger til rette for mer og bedre forskning og kanskje til og med et medisinsk fakultet ved UiS.

2. Studentenes interesser står sentralt:
I meldingen kommer det fram mange gode tiltak for å ivareta studentenes interesser. Blant annet fremholdes det av alle sentrale aktører at det bør bygges minst 1600 nye boliger på campus. I tillegg sier både Stavanger og omliggende kommuner seg villig til å legge til rette for studentboliger, og sentrale aktører som næringsforeningen sier at de vil jobbe aktivt for å få bedre bevilgninger til studentboliger i Stavanger over statsbudjsettet.

Men likevel foreslås det et tiltak som er banebrytende i norsk sammenheng og som er en slags hellig gral for Venstre. Det foreslås nemlig å inkludere en engangssum for kollektivkort i semesteravgiften, noe som selvsagt være frivillig for hver enkelt student. Venstre er svært glad for at dette foreslås, det er vanlig praksis i flere store studentbyer i Europa og USA og vi ser ingen grunn til at Stavanger skal være noe dårligere.

3. Internasjonal forskningsklynge:
Flere interessenter tar i sine høringsuttalelser til orde for at man burde legge til rette for at bedrifter i regionen og da spesielt de på Forus kan etablere sin forskningsvirksomhet i nær tilknytning til universitetet i I-park området. Dette kan legge tilrette for en svært sterk og viktig forskningsklynge med et internasjonalt snitt som kan være med å løfte hele regionen fremover, og Venstre stiller seg selvsagt grunnleggende positive til en slik utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**