Klima, miljø og natur

Vi må sørge for at det lønner seg å ta grønne valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mindre oljeboring
Venstre vil redusere utvinningstakten på norsk sokkel og elektrifisere sokkelen. Vi sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Skog, kulturlandskap og vassdrag

Lekumfossen i Hæravassdraget (Mysenelva)

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Vi må ta vare på skogene, kulturlandskapet og vassdragene våre. Landbruksstøtten må speile dette og andelen vernet natur må økes.

Friluftsliv
Venstre og jeg vil arbeide for å opprettholde og styrke allemannsretten. Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Venstre ønsker at innbyggerne i minst mulig grad må betale for naturopplevelser.

Dyrevern

Pels på kleshenger

Foto: dataanimert

Dyrs rettigheter er viktige for Venstre. Vi vil forby pelsoppdrett, merke produkter etter hvor dyrevennlige de er, etablere et eget dyretilsyn og forby store dyr på sirkus. På den måten kan dyr oppleve verdige forhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**