Terje Rønning og Venstre kjemper mot legenes reservasjonsrett

Den nye regjeringen kom med et lovforslag om at fastleger skal ha muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide. – Dette skal ikke skje på Lillehammer, sier Venstres gruppeleder Terje Rønning og inviterer til et vedtak om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Terje Rønning har, på vegne av hele Venstre-gruppen, sendt i dag ut en interpellasjon med følgende dagsaktuelle og viktige budskap:

Lillehammer Venstre mener at menneskerettigheter står i fare med et slikt forslag. Lillehammer Venstre mener at leger ikke bør reservere seg mot noe som helst. Det er kvinners grunnleggende og ubestridte rett å bestemme seg over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for den overraskelsen og ydmykelsen at de møter en fastlege som ikke vil henvise dem til abort. Lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Lillehammer Venstre mener at det ikke er akseptabelt at legers såkalte moral skal ha forrang framfor kvinners rettigheter som kvinner og pasienter. Hvis man som lege ikke vil henvise kvinner til abort, bør man velge et annet yrke.

Strenge abortlover fører ikke til færre aborter. De landene som har adgang til sikre abort har bedre tall på det meste. I land der abort er tillatt, utføres de stort sett også under trygge forhold. I land med strenge restriksjoner er abort generelt utrygt.

I og med at det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommunenes legetjeneste og inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Lillehammer Venstre mener, og foreslår, at Lillehammer kommune skal være en kommune der ingen fastleger reserverer seg mot aborthenvisning.

På bakgrunn av dette foreslår vi at kommunestyret vedtar at:
– Lillehammer kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Lillehammer kommune skal kunne bruke reservasjonsretten.

Terje Rønning

Foto: privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**