ØYSTEIN SMIDT TROPPER AV

Nes Venstre avholdt sitt årsmøte tirsdag 21. januar 2014. På årsmøtet valgte mangeårig leder og ildsjel i partiet å levere styreledervervet videre. Øystein Smidt vil fortsette som gruppeleder i kommunestyret og vil med dette ha en naturlig plass også videre i Nes Venstres arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

På tirsdagens årsmøte valgte mangeårig leder av Nes Venstre, Øystein Smidt å takke for seg. Øystein Smidt har vært engasjert i Venstre i Nes helt siden Nes Unge Venstre ble stiftet i 1965. Det var på det nærmeste “partifaderen” lokalt som ga vervet som styreleder videre til Åse Birgitte Skjærli.

20 år som partileder
I 1965 ble Nes Unge Venstre stiftet. Øystein Smidt var med på stiftelsesmøtet 24. september og har siden vært engasjert i partiet. Etter noen år utenfor bygda, kom han tilbake til Nes i 1976 og har fra da av til dags dato hatt tillitsverv i Nes Venstre. Han sitter som fast representant i kommunestyret og formannskapet og vil etter utgangen av denne perioden (2011-2015) ha sittet totalt 18 år i kommunestyret. Smidt har sittet som leder i Nes Venstre siden 1993, og dermed bekledd posisjonen i 20 år. I 2001 og 2005 sto han på stortigsvalgslista til Akershus Venstre.

En aktiv Venstrepolitiker
Øystein Smidt har markert seg som en aktiv Venstrepolitiker. Han har vært synlig i formannskap og kommunestyre. I tillegg har han tatt stort ansvar for organisatorisk utvikling i Nes Venstre. Det har også vært Smidt som har stått på i forhold til utarbeidelse av valgprogram, nominasjonslister og valgkamp. De senere årene har Nes Venstre fått en større gruppe aktive medlemmer som har bidratt i dette arbeidet, de har blitt kyndig ledet av Øystein Smidt.

Historieforteller og erfaringsdeler
Øystein Smidt tok i 2011 initiativ til boka Visjon og Virkelighet, Venstre i Nes i 100 år, som han skrev med Kjartan Rødland. Med Nes Venstres historie samlet mellom to permer var det mange samfunnsmessige problemstillinger som ble berørt. Boka viser hvordan samfunnsutvikling styrer politikken og hvordan politikken styrer samfunnsutviklingen. Boka viser på en god måte hvordan Nes venstre har hatt og fortsatt har visjoner for et samfunn basert på hovedverdier som miljø, sosialliberalisme og lokaldemokrati. I det lokale partiarbeidet har Øystein Smidt alltid vært flink til å informere om historikk og bakgrunn for politiske saker, og Nes Venstre er glad for at han fortsetter som gruppeleder ut perioden. Øystein Smidt vil på den måten fortsette å ha en sentral rolle i partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**