VALG OG VEDTAK, ÅRSMØTE NES VENSTRE 2014

Nes Venstre avholdt sitt årsmøte tirsdag 21. januar 2014. Det ble valgt nytt styre og representasjon til Akershus Venstres årsmøte. Øystein Smidt som har vært leder i Nes Venstre i 20 år, gikk av som styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årnesdagene, olabilløp, valgkampturné 2013

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Tirsdag 21. januar avholdt Nes Venstre årsmøte på rådhuset. Årsmøtet ble rutinert ledet av Øystein Smidt. Engasjerte medlemmer diskuterte seg igjennom referater, årsmeldinger og regnskap. Under valg av styre valgte Øystein Smidt, leder av Nes Venstre i 20 år, å ikke ta gjenvalg.

Referat Årsmøte Nes Venstre 21. januar 2014
Møtetid: 21.01.2014 kl 19:00-21:00
Møtested: Nes rådhus, formannskapssalen
Deltakere: Sonja Sandbakk, Arnfinn Solberg, Øystein Smidt, Tom Fidje, Åse Birgitte Skjærli, Hans Østvold, Stig Løkke- Sørensen og Thomas von Werden

1: Åpning og konstituering med valg av møteledelse og to protokoll underskrivere
Øystein Smidt valgt som møteleder, Tom Fidje og Åse Birgitte Skjærli som referenter og protokoll underskrivere.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

3. Godkjenning av referat fra årsmøter i 2013
Referatene godkjennes.

4. Årsmelding for 2013

Under gjennomgang av årsmeldingen kom det frem behov for interpellasjon om fremdriften og styringen av svømmehallprosjektet.
Årsmeldingen gir et godt bilde av Nes Venstres aktivitet i 2013 og godkjennes.

5. Regnskap for 2013
Regnskapet godkjennes, Øystein Smidt sjekker ut refusjon av medlemskontingent 2013.

6. Kontingent for 2015
Kontingenten for 2014 til Nes Venstre er 75,-
Kontingenten for 2015 til Nes Venstre settes til 75,-
Gjelden til Øystein Smidt nedbetales med 5000,- i løpet av 1. kvartal 2014

7. Valg av styret (innstilling fra valgkomiteen legges frem på møtet)
Valgkomiteens innstilling:
Leder og hjemmesideansvarlig: Åse Birgitte Skjærli, valgt v akklamasjon
Nestleder: Stig Løkke- Sørensen, valgt v akklamasjon
Sekretær: Sonja Sandbakk, valgt v akklamasjon
Kasserer: Erik Holm Melby, valgt v akklamasjon
Styremedlem og studieleder: Tom Fidje, valgt v akklamasjon
Styremedlem: Arnfinn Solberg, valgt v akklamasjon
vara: Kesorn Seeyotha, valgt v akklamasjon
vara: Ann Kristin Weng Lundberg valgt v akklamasjon

8. Valg av revisor (innstilling fra valgkomiteen legges frem på møtet)
Valgkomiteen innstiller på Kjersti Lunde Jensen, valgt v akklamasjon.
9. Valg av nominasjonskomité for lokalvalget 2015
Øystein Smidt, Hans Østvold og Sonja Sandbakk velges v. akklamasjon.
10. Valg av valgkomite
Stig Løkke- Sørensen — leder
Thomas von Werden- medlem
Hilde Schjerven- medlem
Alle valgt ved akklamasjon
11. Valg av programkomité
Åse Birgitte Skjærli- leder
Hilde Schjerven- skole
Stig Løkke- Sørensen- helse/ samferdsel/ næring
Tom Fidje- helse/
Valgt v. akklamasjon
12. Valg av utsendinger til Akershus Venstres årsmøte 15. februar i Bærum (4 stk)
Øystein Smidt, Åse Birgitte Skjærli, Tom Fidje, Kesorn Seeyotha
Vara: Kjersti Lunde Jensen
Valgt v. akklamasjon

13. Innspill på kandidater til fylkesstyret og direktevalgte kandidater til hovedstyret i Akershus Venstre
Akershus fylke har satt opp forslag på dette. Punktet går derved ut.
Valgkomiteen har innstilt på Øystein Smidt som leder av nominasjonskomiteen.
14. Innspill på delegatkandidater til Landsmøtet i Venstre 4.-6. april på Fornebu
Akershus fylke har satt opp forslag på dette. Punktet går derved ut i lokallagets årsmøte. Åse Birgitte Skjærli er foreslått av valgkomiteen som 19. delegat til landsmøtet i Venstre.

15. Møteplan for 2014
Det avholdes åpne gruppemøter torsdag før formannskapsmøter.
16. Sluttmelding på studieaktiviteter for 2013 (frist 01.02.14)
Øystein Smidt sender inn årsmelding og innmelding av styresammensetning.
Tom og Åse Birgitte sender inn sluttmelding av studietiltak.

17. Eventuelle innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Årsmøtet avsluttet kl 21:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**