Velkommen til styremøte/medlemsmøte i Bjerke Venstre 29. januar

Onsdag 29. januar er det tid for årets første medlemsmøte i Bjerke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


INNKALLING TIL STYREMØTE/MEDLEMSMØTE

Velkommen til styre/medlemsmøte i BJERKE Venstre:

Dato: Onsdag, 29.01.2014
Tid: 18:30
Sted: Venstres hus, Møllergata 16

Saksliste:
01-14 Godkjenning av innkalling og saksliste

02-14 Valg av delegater til Oslo Venstres årsmøte
Bjerke Venstre har fått 6 delegater til Oslo Venstres årsmøte. 3 deltakere er valgt av årsmøtet, styret er gitt fullmakt til å supplere de øvrige plassene.

03-14 Uttalelse til Oslo Venstres årsmøte; Brobekkveien

04-14 Videre møteplan for våren
Finnes det møtesteder lokalt i bydelen som vi kan bruke til medlemsmøte/styremøter

05-14 Eventuelt

Fint hvis du gir tilbakemelding dersom du har tenkt å komme, enten på tlf: 41 24 72 92 eller via e-post: [email protected]

Mvh Siv-Lise Bendixen Stærk, bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**