Årsmøte med historisk tilbakeblikk

Søndag 26.1.2014 avholdte Vefsn Venstre sitt årsmøte på Fru Haugans Hotell. Jubileumsåret 2014 er et viktig år for Norge, både med tanke på Grunnlovsfeiringen, og spesielt for oss Venstrefolk med tanke på Venstres stolte historie og 130-årsjubileum 28.januar innledet Carola Karl Urvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Hans Christian Wika

Foto: Urvik, Hans Christian Wika ved pianoet

Møtet ble åpnet med en musikalsk godbit framført av Hans Christian Wika ved pianoet som gledet årsmøtedeltakerne med Preludium fra Holbergsuiten av Edvard Grieg.

Holbergsuiten er et av de mest framførte stykkene i verden. Den ble opprinnelig komponert for klaver i anledning 200-års jubileet for forfatteren Ludvig Holberg i 1884 og passer i så måte ypperlig inn i Venstrefeiringen i år.

Kristian Halse

Foto: Urvik, Kristian Halse kåserer om Venstres historie

Deretter holdte Kristian Halse et inspirerende og oppløftende innlegg om Venstres stolte historie med blikk på Vefsn som har ett av Norges eldste Venstrelag. 17.mai Forening som det da het ble stiftet 20.oktober 1883. Det var omtrendt 200 personer på møtet og partiet hadde 485 medlemmer. Kort tid etterpå var det 600 organiserte medlemmer i Vefsn og Mosjøen. I årene som kom var det rent Venstrestyre i Vefsn og så sent som i 1906 fikk Venstre 88% av stemmene. Vefsn var altså en del av reformbevegelsen som vokste fram i 1860- og 1870 årene, en bevegelse og en voksende opposisjon mot regjeringens konservative politikk. Den store seiersmarsen mot et ekte folkestyre begynte, en grunnleggende start på et nytt politisk Norge!

Carola Karl Urvik innledet den organisatoriske delen av årsmøtet. Ved siden av ordinære årsmøtesaker ble tre politiske uttalelser behandlet. Debatten om aktuelle politiske saker stått også på saksliste. Årsmøtet slår fast at Vefsn står overfor en del graverende utfordringer de kommende år. Én av uttalelsene munnet ut i akkurat denne debatten og ble enstemmig vedatt. Ansvarlig økonomistyring er viktig for Vefsn. De andre to uttalelsene – Er selvbestemt abort menneskerett? og Ny flyplass på Helgeland – ble oversendt styret for videre behandling.

Styret med vara, Vefsn Venstre

Foto: Styret med vara, ikke på bildet: Toril Joakimsen

Nesten alle styremedlemmer fikk fornyet sin tillit. Bare Inger Lise Valstad gikk ut av styret etter eget ønsket pga en travelt jobbhverdag og utdanning. Hun ble erstattet av Toril Joakimsen. Alle medlemmer er valgt for ett år og styret konstituerer seg på førstkommende styremøtet. Ikke helt overraskende ble lederen Carola Karl Urvik enstemmig gjenvalgt og leder dermed lokallaget for 6. år på rad.

De øvrige medlemmene er:
Tom Kvitnes, Magne Skogly og Hugo Raste.
Varamedlemmer er: Franziska Wika og Inger Lise Valstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**