Velkommen til årsmøte i Bamble Venstre

Mandag 27. januar er det årsmøte i Bamble Venstre. Møtet foregår på møterommet Langen på Rådhuset i Langesund kl. 18.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtesaker:
1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2013/Budsjett 2014
5. Valg
6. Valg av 3 utsendinger til årsmøtet i Telemark Venstre
(Lokallagsleder går utenom denne kvoten)

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**