Vestvågøy, en reservasjonsfri kommune

Vestvågøy Kommune er nå reservasjonsfri kommune. Saken ble behandlet i kommunestyret i Vestvågøy den 18. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oppdatert:
I dagens kommunestyre ble Venstres forslag om reservasjonsfri kommune vedtatt. Mot to stemmer fra Høyre, tre fra KrF og en fra FRP, ble Venstres forslag vedtatt.

Regjeringen kom i januar med et lovforslag om fastlegers mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning. Forslaget kom som følge av Høyre og FrPs særavtale med KrF i forbindelse med regjeringsdannelsen. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide. 

Venstre mener at leger med refusjon fra det offentlige ikke bør kunne reservere seg mot behandling som ikke strider mot norsk lov. Det er kvinners grunnleggende og ubestridte rett å bestemme over egen kropp. Ingen kvinne skal utsettes for den overraskelsen og ydmykelsen det er at de møter en fastlege som ikke vil henvise dem til abort. Lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Venstre mener at det ikke er akseptabelt at kommunale fastlegers personlige overbevisning skal ha forrang framfor kvinners rettigheter. I og med at det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommunenes legetjeneste og inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune hvorvidt de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Venstre mener, og foreslår, at Vestvågøy kommune skal være en kommune der ingen fastlege har mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning.
Forslag: 

Vestvågøy kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Vestvågøy kommune skal kunne bruke reservasjonsretten.

Gry Åland
Vestvågøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**