Årsmøtet i Fjaler Venstre

Etter ei innleiing av Arne Osland om investeringane på Haugland held årsmøtet fram med vanlege årsmøtesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet vart leia av Hogne Kvangarsnes som også vart attvald som leiar i lokallaget. Richard Skaar er ny i styret. Årsmøtet godkjente årsmeldinga for 2013 og vedtok tre resolusjonar, om landbruk, om rettsvern og om personvern.

Hogne nærbilde

Foto: HK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**