Representanter Alna bydel 2011-2015

En oversikt over Alna Venstres represenanter i bydelen for perioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bydelsutvalg, Observatør AU:
Jon-Terje Bekken, tel. 469 45 469
vara: Nawaz Khan
vara: Kjell Veivåg

Helse- og sosialkomiteen:
Anne-Britt Skarbø
vara: Nawaz Khan

Oppvekst- og kulturkomiteen:
Jon-Terje Bekken
vara: Hilde Tandberg

Miljø- og byutviklingskomiteen, Observatør:
Kjell Veivåg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**