Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 27.1.14 kl. 19-20:30

Vi starter året med “ny vri” på styremøtene våre! Vi har fellesmøte mellom Frogner Venstres styre og BU-gruppe – dette gjør vi for å få økt trøkk på våre politiske utspill og initiativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi har lagt følgende agenda for møtet:
Kort presentasjon av alle styret i FV + FVs BU-, komite- og utvalgsmedlemmer
(ultra)kort presentasjon av kandidat til ledervervet i Oslo Venstre

Styresaker:
o Årsplan
o Styrearbeid og arbeidsfordeling
o Aktuelle politiske saker
 Bildelingsordning
 Ruseløkka skoles svømmebasseng

Gruppesaker:
o Se saksliste og sakspapirer fra bydelen

Jeg leder behandlingen av styredelen av møtet; Anne-Lise Bergenheim leder gruppedelen av møtet

Velkommen til styre- og gruppemøte!

Mvh Marit Kamøy/styreleder Frogner Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**