Invitasjon til Gruppemøte 3.2

Det er duket for årets første kommunestyremøte. Dette finner sted onsdag 5.2 kl 13.00 på Rådhuset, og tradisjonen tro er det dermed Gruppemøte mandag 3.2 kl 19.00 i foajeen “under” kantina

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

venstre logo

Foto: ukjent

Gruppemøtet er først og fremst en arena for kommunestyregruppa, hvor de får gått gjennom sakene – men særskilt i vårt parti med ei lita gruppe er dette også en måte for andre partimedlemmer som ønsker å gi innspill til de sakene som skal opp. Dette er også en fin arena å holde seg orientert om hva som rører seg i lokalpolitikken, en mulighet for kommunestyrepolitikerne å sparre litt med partikollegaene om ulike standpunkt – og altså din mulighet som medlem til å påvirke standpunktene til våre kommunestyremedlemmer.

Aktuelle saker som skal opp:
– Videre utredning ift framtidig bruk av Harstad barneskole
– Høring til lovforslag om endring i Konsesjonsloven
– Opprettelse av støttesenter for incest og seksuelle overgrep

Alle er hjertelig velkomne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**