uttalelse – Ja til større kommuner — for bevaring av nærskolen!

Hver høst framlegger rådmenn sine forslag til budsjett og økonomiplan til politisk behandling. Felles for tilnærmet samtlige rådmenn i Salten i fjor høst var en ting — forslag om nedleggelse av nærskoler. Årsaken for at rådmenn finner det attraktivt og ønskelig handler om kortsiktig kommunal økonomi — det er så enkelt at man kan sende regningen til andre forvaltningsnivåer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

skole

Det er sterk politisk motstand mot å legge ned nærskoler. Det er dårlig samfunnsøkonomi i de fleste tilfeller å legge ned nærskoler. Det er dyrere totalt sett for skattebetalerne. Men det er isolert sett kommunalt lønnsomt, og dermed rådmenns tilnærmet plikt og oppgave å foreslå dette ved nedskjæringer. Barna og foresatte, sitter ved skolenedleggelse igjen med et dårlige tilbud til en dyrere totalkostnad — som de betaler for!

Dette vil Venstre endre på og der for vil Venstre ha større kommuner med flere forvaltningsoppgaver. Ved å skape større kommuner, kommuner som kan ta ansvar for totaliteten i forvaltningen, som skoleskyss, skolestruktur og skoleløpet fra barne- til videregående ville vi fått bedre skoler med en mer helhetlig tankegang og der man ville fått bevart nærskolen — fordi dette er det rette for læringsutbyttet, for barna, for lokalsamfunnene og billigste løsning totalt. Venstre sier ja til flere nærskoler, på bekostning av noen ordførerkjeder og rådmenn — enn dagens vis versa.

Årsmøtet i Bodø Venstre
13.januar 2014

Oversendt som forslag til uttalelse under fylkesårsmøtet 15-16.februar 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**