uttalelse – Markaloven for Bodømarka?

Fra stor småby til liten storby er Bodø i ferd med å utvikle seg og stor fokus på folkehelsen gjør at stadig flere oppdager friluftslivet og verdien av Bodømarka. Mangfoldet er stort; turgåere, mosjonister, orienteringsløpere, skiløpere, ridende, hunder, terrengsykkellister for å nevne noen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette gjør at presset på Bodømarka blir større. Dette er tilnærmet utelukkende positivt, dog kan interessekonflikter oppstå. Randsonene til Bodømarka presses av en voksende by der grensene stadig forflyttes for å få bygge litt til inn i Bodømarka.

Turistforeningen, vestfoldstopp

Foto: Turistforeningen

Dette gjør at tiden er moden for å få til en klar definert grense for Bodømarka, og en positiv forvaltning av Bodømarka til beste for alle som benytter de mangfold av tilbud og muligheter friluftslivet i Bodømarka gir. Bodø Venstre vil jobbe for at kommunen tar de riktige grep for å sikre en fortsatt god arealplanlegging og forvaltning av Bodømarka for kommende generasjoner. Bodø Venstre ønsker en debatt om innføring av markaloven kan være det riktige grep å gjøre for å sikre en langsiktig bevaring av grensene til Bodømarka og en positiv forvaltning av alle friluftslivsinteresser.

Årsmøtet i Bodø Venstre
13.januar 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**