Venstre feirer med Gunnar Knudsen

Venstre feirer 130-årsdagen med fest i Stortinget og foredrag av journalisten og forfatteren Gudleiv Forr om statsminister Gunnar Knudsen. Gunnar Knudsen var født på gården Salterød i 1848 og var statsminister 1908-1910 og 1913-920.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande les Øyvind Bjorvatn om Gunnar Knudsen

Trine Skei Grande les Øyvind Bjorvatn om Gunnar Knudsen
Foto: Jan Kløvstad

Det var Gunnar Knudsens regjeringer som innførte barnelovene som sikrer lik arverett også for barn født utenfor ekteskap, og Knudsen fikk også innført konsesjonslovene som sikra fossene som nasjonal eiendom. Fra fødekommunen Arendal stiller bystyremedlemmene Cathrine Høyesen Hall og Jan Kløvstad som gjester i jubileet. Marit og Svein Thorsen holder Knudsens barndomshjem i hevd og har bygd seg opp stor samling av bøker, artikler og bilder om og med Gunnar Knudsen.

Gunnar Knudsens barndomsheim Salterød

Gunnar Knudsens barndomsheim Salterød
Foto: Jan Kløvstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**