Fredrik W. Knudsen gjenvalgt i Arendal Venstre

Leder Fredrik W. Knudsen blei gjenvalgt på årsmøtet i Arednal Venstre 27. januar. Også styremedlemmene Per Tore Woie, Cathrine Høyesen Hall, Aslak Skipeland, Dega Abdi Aman og Tor-Ivar Karlsen fortsetter i styret,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


med Frank Beck og Kåre Thorsen som varamedlemmer. Medlemstallet er økende, og i tillegg kommer den store aktiviteten i Arendal Unge Venstre med 27 medlemmer. Etter det gode valgresultatet i fjor sender Arendal Venstre en stor delegasjon til fylkesårsmøtet i Søgne førstkommende helg, i tillegg til fylkesleder Pål Koren Pedersen. Utsendingene er Fredrik W. Knudsen, Cathrine Høyesen Hall, Jacob Handegard, Helene Falch Fladmark, Per Tore Woie, Ingrid Timland Sveen, Tor-Ivar Karlsen, Jostein Holen, Elin Lunde og Frank Beck.

Unge Venstres forslag om ny narkotikapolitikk blei nedstemt, og årsmøtet vedtok at Arendal Venstre inviterer til stort temaseminar om narkotikapolitikken i vår. Årsmøtedeltakerne ga også ros til bystyregruppa for ansvarlig og framtidsrettet arbeid i Arendalspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**