Velkommen til årsmøte i Stange Venstre

Vi holder årsmøtet fredag 31. januar klokken 18—19.45 i formannskapssalen i Stange rådhus. Som medlem anses du som en selvsagt deltaker, det er hyggelig om du vil delta. Send gjerne en påmelding til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styremedlemmene innkalt og må melde forfall hvis de ikke kan komme.

Sakslisten

Konstituering av møte
Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av to personer til å skrive under protokollen

1. Årsmeldingen

2. Regnskapet

3. Fastsettelse av kontingent
Vi har ikke mottatt forslag om endring av kontingenten.

4. Valg
Styret skal bestå av:
1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Styremedlem
6. Styremedlem
Tre varamedlemmer
To revisorer

Valgkomiteen presenterer sin innstilling.

Ansvar for følgende oppgaver fordeles i styret i første styremøte etter årsmøtet
Innkomne saker til lokallaget, nettsideansvarlig og ansvarlig for informasjonsveksling og kommunikasjonen med Venstre sentralt
Sekretæroppgaven, og ansvarlig for innkallinger og forfallmeldinger, invitasjoner og påmeldinger
Kassereroppgaven og ansvarlig for medlemslisten
Valgkamp-, foto- og pressemeldingsansvaret
Bevertingsansvaret
Politiske arbeidsmøter, i forkant av kommunestyremøtene
OU-ansvaret, inklusive oversikt over styrets arbeidede timer

Etter årsmøtet spiser det nye og det gamle styret middag, i Hamar klokken 20.

Årsmøtet 2013

Foto: Stange Venstre

Hilsen styret,
Ann-Christin Kippersund Willumsen
Endre Krogsrud
Mirjam Engelsjord
Camilla Eilertsen
Paul Olav Fallet
Jørgen Ofstad
Erik Ringnes
Margrethe Krogsrud
Harald Nøkleholm
Bjørn F. Kvernstuen
Hallvard Kvaal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**