Behov for bedre studentpolitikk

SSBs levekårsundersøkelse blant studenter (2011) viste at 40 % av studentene er avhengig av økonomisk hjelp fra foreldrene. 60% av studentene jobber ved siden av studiet fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til. Sola Venstre mener derfor at heltidsstudenten bør gjenreises og det gjør man blant annet ved å innføre 11 måneders studiestøtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styret i Sola Venstre har sendt inn en politisk uttalelse som skal behandles av fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre neste helg.

Studentene blir stadig eldre når de avslutter studiene. Mens høyeregradsstudenter i gjennomsnitt var 28,8 år ved avsluttet utdanning i 1997, har alderen økt til 31,1 år i 2007. Dette betyr at mulighetene til å oppnå full pensjonsopptjening innen fylte 67 år er ikke-eksisterende for mange.

Heltidsstudenten muliggjør at studentene kan bli brukt som en ressurs både i forskning og i undervisning. Dette kan hindre et økende frafall i høyere utdanning og gjøre at enda flere studenter gjennomfører på normert tid. En økning i studiestøtten for å realisere heltidsstudenten handler først og fremst om å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning. Et første steg i dette arbeidet er å prisregulere studiestøtten, og øke studiestøtten til 11 måneder.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**