Foredrag 11/2 – naturvern og sosiale forhold blant folkegrupper i Peru

Tre elever fra regnskoglinja på Sund Folkehøgskole er på foredragsturné i Nordland for å fortelle om deres to måneders studiereise til Peru og peruansk Amazonas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

sund folkehøgskole

Foto: @sundfhs

Tirsdag 11.februar 2014 kl 19-21 Sted:Bodø Hotell
holder de foredrag for Venstremedlemmer i Bodø.

NATURVERN OG SOSIALE FORHOLD BLANT FOLKEGRUPPER I PERU .
De lover et informativt og engasjert foredrag på gjerne et par timer, der de setter fokus på naturvern og sosiale forhold blant folkegrupper i Peru, samt urbefolkningens utfordringer i en verden i utvikling mot deres verdier.

Foredragsholdere:
Synnøve Støverud Beitnes, Ane Aasmundstad Sommervold og Håkon Netskar

Det serveres kaffe, te og vann i møterommet.
Du er hjertelig velkommen. Ta gjerne med deg en bekjent.

Med vennlig hilsen
Eli Skintveit
Leder Bodø Venstre

Sund Folkehøgskole

sund folkehøgskole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**