Nytt styre i Sola Venstre

Sola Venstre avholdt sitt årsmøte på Sandetun 23. januar. Eli Aspen tok gjenvalg som leder i lokallaget, mens Jens Kristian Øvstebø takket av som nestleder fordi han nå skal igang med førstegangstjeneste og videre unviersitetsstudier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det nye styret i Sola Venstre består nå av:

Eli Aspen

Foto: Anja B.Endresen

Eli Aspen (gjenvalgt) – leder

Jan Erik Timm (gjenvalgt)

Borgny B. Øvrebø (gjenvalgt)

Raman Dhawan (ikke på valg)

Stian Lie Hagen (ikke på valg)

Kari Vevatne (ny)

Vevatne og Dhawan var ikke til stede da bildet ble tatt.

De øvrige vervene i styret, fordeles når styret konstituerer seg selv på første ordinære styremøte.

Sola Venstre vil benytte anledningen til å takke Jens Kristian Øvstebø for god innsats og ønsker han lykke til videre med førstegangstjeneste og studier.

Jens Kristian Øvstebø

Foto: Kjetil Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**