Uttalelse: Beredskap og samfunnssikkerhet. Kraftforsyningen er vår viktigste infrastruktur

Årsmøtet 2014 Møre og Romsdal Venstre mener regionsentralen på Sunndalsøra ikke kan legges ned uten en grundig konsekvensutredning og en særlig vurdering av beredskapsovervåkning og forsyningssikkerhet i den største verdiskapingsregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt 26.01.14 på årsmøte 2014 Møre og Romsdal Venstre:

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

BEREDSKAP OG SAMFUNNSSIKKERHET. KRAFTFORSYNINGEN ER VÅR VIKTIGSTE INFRASTRUKTUR

En rekke hendelser har vist hvor sårbare vi er med henhold til beredskap og samfunnssikkerhet ved store hendelser i distriktene.

Det pågår en omfattende prosess med å sentralisere ressursene i forhold til politi-, brann,- AMK og el-forsyning. Et ensidig fokus på økonomi og effektivitet er ikke tilstrekkelig. Hendelsene har vist at lokalkunnskap og desentraliserte ressurser har vært avgjørende for å få fram hjelp og å begrense skade.

Møre og Romsdal Venstre merker seg at det bygges opp til en omfattende omorganisering i Statnett gjennom å redusere antall regionsentraler fra tre til to. Møre og Romsdal Venstre mener regionsentralen på Sunndalsøra ikke kan legges ned uten en grundig konsekvensutredning og en særlig vurdering av beredskapsovervåkning og forsyningssikkerhet i den største verdiskapingsregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**