Uttalelse: Matproduksjonen må økes

Årsmøtet 2014 i Møre og Romsdal Venstre mener at et hovedmål for utforminga av kommende jordbruksavtale må være å gi et vesentlig bidrag til å nå målene for økt vekst i matproduksjon i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt 26.01.14 på årsmøte 2014 Møre og Romsdal Venstre:

Landbruk

Foto: RH

MATPRODUKSJONEN MÅ ØKES

Møre og Romsdal Venstre viser til Stortingets mål for økt matproduksjon i Norge er en vekst på ca 20% fram mot 2030.

I en situasjon der utviklinga går i motsatt retning, må et hovedmål for utforminga av kommende jordbruksavtale være å gi et vesentlig bidrag til å nå målene som er satt av sentrale myndigheter.

Sentrale utfordringer for næringen er inntektsnivå, rekruttering og alderssammensetning. Skal unge være interessert i å overta landbrukseiendommer og drive disse videre, må det ligge et akseptabelt inntektspotensiale i bunn.

For Møre og Romsdal Venstre er det avgjørende at tilskuddene over jordbruksavtalen innrettes slik at den grasbaserte produksjonen ivaretas, samt at en sikrer gode rammevilkår for en differensiert bruksstruktur.

Tilskudd til grøfting er et viktig tiltak for å bedre jordkulturen, særlig på nedbørsrike Vestlandet. Møre og Romsdal Venstre etterlyser bedre fordelingskriterier slik at en større del av grøftetilskuddsrammene tilfaller de mest nedbørsrike områdene i Norge.

Møre og Romsdal Venstre krever i tillegg bedre finansieringsordninger og økt investeringsstøtte for å bidra til en nødvendig fornyelse av bygningsmassen i landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**